Dziś jest czwartek 06 października 2022, imieniny: Artura i Brunona

Ostrzeżenie meteorologiczne

19 wrz 2022

Obszar: powiaty: gryfiński(57), myśliborski(57), policki(56), pyrzycki(59), Szczecin(58).
Ważność (cz. urz.): od godz. 11:00 dnia 19.09.2022 do godz. 19:00 dnia 19.09.2022.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1.

czytaj więcej

Informacja Związku Gmin Dolnej Odry

16 wrz 2022

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy gmin Banie, Bielice, Cedynia, Dolice, Lipiany, Marianowo, Moryń, Stare Czarnowo, Warnice.
 
Już kolejny rok realizujemy gospodarowanie odpadami komunalnymi według zmienionej metody naliczania wysokości opłat na obszarze Związku Gmin Dolnej Odry. Metoda opłat za odpady w zależności od ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym przyczyniła się do uszczelnienia systemu, zwiększonego wpływu deklaracji od osób zamieszkujących obszar naszych gmin.

czytaj więcej

Informacja - Dodatek węglowy

16 wrz 2022

Szanowni Państwo!
Informujemy, że złożone wnioski o wypłatę dodatku węglowego, których rozpatrzenie winno nastąpić zgodnie z art. 2 ust. 11 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692) w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu przez Gminę Warnice środków finansowych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości do dzierżawy na pisemne wnioski

13 wrz 2022

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy na pisemne wnioski (wykazu nie dotyczy art. 35 ust. 2 pkt 6, 7 i 12 ww. ustawy).

czytaj więcej

Pierwsza inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zakończona

13 wrz 2022

Zakończono realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny 6/10 obręb Wójcin, gmina Warnice. Na drodze w części wykonanej z płyt żelbetonowych, w części o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem i z samego kruszywa została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Przebudowano również zjazd z drogi powiatowej oraz wybudowano wzdłuż wiaty przystankowej chodnik z kostki betonowej.

czytaj więcej

Świetlica w Zaborsku zostanie doposażona w instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła

12 wrz 2022

Wójt Gminy Warnice Alina Werstak w dniu 9 września br. podpisała umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez doposażenie w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła świetlicy w miejscowości Zaborsko, gmina Warnice”. W ramach prowadzonej inwestycji świetlica w m. Zaborsko zostanie doposażona w instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła wraz z przebudową instalacji c.o. w obiekcie.

czytaj więcej